Hakkımızda

Türkiye Sağlık Sistemi son 10 yılda büyük gelişmeler göstermiştir.  Hastane ve Aile Hekimliği hizmetleri eşit bir şekilde tüm toplumun erişebileceği bir şekle getirilmiştir. Sağlık Bakanlığı verilen klinik hizmetlerin kalitesini iyiden mükemmele çıkarmak için  “Türkiye Klinik Kalite Programı”nı geliştirmiştir.

Bu Programın temel kriterleri; 

·         Sağlık hizmetlerinde ortak tanımlamalar oluşturmak ve standartlar geliştirmek,

·         Sağlam bir klinik kalite ölçme ve değerlendirme sistemi geliştirmek,

·         Tüm hastanelerde ve aile sağlığı merkezlerinde klinik kaliteyi artırmak için yeni yollar tanımlayıp geliştirmek ve hayata geçirmek.

Program 13 Şubat 2012 tarihinde 2 (iki) aşama olarak başlamıştır. İlk aşama 18 aylık bir süreden ve aşağıdaki basamaklardan oluşmaktadır.

·         Aşağıdaki sorulara cevap vermek ve Programın koordinasyonunu sağlamak üzere Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde  Klinik Kalite Daire Başkanlığı kurulmuştur.

o   Klinik kalitenin ne kadar doğru ölçüldüğü?

o   Kapsamlı ölçümün nasıl yapılacağı?

o   Taşra, bölgesel ve ulusal düzeyde hastanelerde ve aile sağlığı merkezlerinde klinik kalitenin iyileştirilmesi konusunda ne tür adımlar atılacağı?

Daire Başkanlığının görevleri için tıklayın!


·         Programın yürütülmesinden Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ve Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu sorumludur. Gerektiğinde başka  birimler de sürece dahil edilecektir.

            Bu kapsamda oluşturulan Klinik Kalite Çalışma Grubu için tıklayın! 

·         Bu alanda uluslararası deneyime sahip Prof. Dr. Mahmood Adil (İngiltere), Bakanlığımıza Türkiye Klinik Kalite Programı  hakkında önerilerini en kapsamlı şekilde paylaşarak  bu Programı uluslararası iyi uygulama örneği olması için çalışmaktadır.

·         Altı konuda (Diyabet, Gebelik, Diz Protezi Takılması, Kalça Protezi Takılması, Koroner Kalp Hastalığı ve İnme) Üniversitelerin ve Bakanlığımızın üst düzey uzmanlarından seçilen  danışma kurulları   tarafından standartlar ve indikatörler belirlenmiş ve klinik kalite ölçüm sistemi oluşturulmuştur.

·         Oluşturulan klinik kalite indikatörleri Sağlık.NET2 sistemine entegrasyonu sağlandı. Pilot hastane ve aile sağlığı merkezlerinde uygulamalar yaparak sistemin test aşaması gerçekleştirildi. Bu pilot bölgelerden öğrendiklerimizle eksikliklerimiz tamamlayarak ülke geneline Türkiye Klinik Kalite Programını yayma çalışmaları başlatılacaktır. Çok yakın zamanda yeni hastalıklar Programa dahil edilecektir. Bu kapsamda tüm paydaşların katılımı sağlanacaktır.

·         Ülkemiz için önemli olan bu Programın geliştirilmesi için sarf ettiğimiz çabalar tüm sağlık kuruluşlarında yüksek kaliteli hizmetlerin sunulması ve değerlendirilmesiyle hastaların yaşamlarına olumlu katkı sağlayacağından eminiz.