Türkiye Klinik Kalite Programı
İyiden Mükemmele.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Türkiye Klinik Kalite Programı
İyiden Mükemmele.

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Tanımlar

Güncelleme Tarihi: 08/08/2017

Kalite:
En iyi sağlık sonuçlarına ulaşmak amacıyla, ihtiyacı olan herkese, çalışan güvenliği ve memnuniyetinden ödün vermeden, yeterli kaynaklara sahip tesislerde, iyi eğitilmiş uzmanlar tarafından, doğru uygulamalarla, doğru zamanda eşit hizmetin sağlanmasıdır.

Kalitenin iki temel unsuru bulunmaktadır:

  • Klinik Kalite
  • Hizmet Kalitesi

Klinik Kalite:
Kanıta dayalı tıp uygulamaları ile doğru teşhis ve tedavinin sağlanması, hataların önlenmesi, bakım sürecinin iyileştirilmesi, hasta ve çalışanların memnuniyetinin artırılması ve en iyi sağlık sonuçlarına ulaşılmasıdır.

Hizmet Kalitesi:
Toplumdaki sağlık hizmeti ihtiyacının belirlenmesi,

  • Asgari bekleme süreleri de göz önünde bulundurularak sağlık hizmetine erişimin kolaylaştırılması,
  • Hasta-çalışan iletişiminin güçlendirilmesi,
  • Tedavi sunma hızının ve yatış süresinin iyileştirilmesi,
  • Sağlık tesisine ait fiziksel ortamların (odalar, yemek vb.) iyileştirilmesi,
  • Yeterli kaynak ve ekipmana sahip iyi eğitilmiş çalışanların görevlendirilmesi,
  • Sağlık çalışanlarının güvenliğinin sağlanması,

yolu ile hasta ve sağlık çalışanlarının deneyimlerini geliştirerek, sağlık hizmeti sunan kurum ve kuruluşların etkili, etkin, verimli yönetimini ve yüksek performansa ulaşmasını sağlamaktır.